Rekrutacja rozpoczęta

22 stycznia 2014

Z dniem 3 luty uruchomiona zostanie rekrutacja dla projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny", która potrwa do 28 lutego 2014r. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, w celu pobrania Formularza Zgłoszeniowego i Regulaminu uczestnictwa, mogą zgłaszać się do Biura Projektu, które mieści się we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta.

Regulamin uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy

Informacja o wielkości gospodarstwa rolnego i osiąganych dochodach

Oświadczenie o dochodach